DÜNYA GAZETESİNDE LBJ

1- Şirketin en bilinen danışmanlık hizmeti kime/kimlere olmuştur?
Londonbyjada ekibi olarak en fazla danışmanlık verdiğimiz konuların başında Londra’da emlak yatırımları ve okul seçimleri olduğunu söyleyebiliriz. Her ailenin ihtiyaçları birbirinden elbette çok farklı olabiliyor. Genelde iki farklı tip aile ile çalışıyoruz. Bazı ailelerimiz çocuklarıyla beraber Londra’ya taşınma kararı alıyor ve biz bu süreç içinde her konuda kendilerine destek olup yeni bir şehirde hayat kurmamın zorluklarını hafifletmeye çalışıyoruz. Bazı aileler ise çocuklarını yatılı okula gönderme kararı alıyorlar. Biz de eğitim danışmanlarımız ile onlara çocuklarının akademik ve kişisel becerilerine en uygun, onların mutlu olabileceği ve ideallerine bir adım daha yaklaşabilecekleri doğru okulu bulup bu geçiş sürecini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere’ye gelip yeni okullarına başladıklarında da onlarla iletişimimiz devam ediyor ve lise yıllarında tanıştığımız öğrencilerimizin üniversite seçim süreçlerini hatta mezuniyetlerini onlarla paylaşmak bizim işimizin en keyifli bölümünü oluşturuyor. Bize ulaşan ve destek isteyen her aile bizim için çok değerli. Ev kiralamak, çocuklara yaz kampı seçmek, ev satın almak veya Londra’da lise ya da üniversite okumak amacıyla bize ulasan kişilere ve kurumlara profesyonel destek sunuyoruz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz kişi veya kurumlar ile Londonbyjada ailesinin her geçen gün büyüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor.

2- Türk ailelerin çocuklarını yurt dışında okutmalarının temel sebepleri nelerdir?
İngiliz eğitim sistemi aslında dünyada yıllardır çok popüler. Okula başlama yaşının 4 olduğu İngiliz eğitim sisteminin en önemli özelliklerden biri, sunulan akademik program iken bir diğeri de çocukların erken yaştan itibaren kişisel davranış ve kişilik gelişimi anlamında desteklenmesi olarak özetlenebilir. Öğretmenlerin, çocukları okula başladıkları ilk günden itibaren okul kapısında karşılamaları; öğrencilerin ise öğretmenleri ile göz teması kurarak el sıkışmaları, günaydın diyerek okula girmeleri ve yine aynı şekilde akşamüstü okul çıkışlarında okul kapısında öğretmenleri ile el sıkışıp okula veda etmeleri gibi alışkanlıkların, İngiliz eğitim sisteminde büyük fark yarattığını düşünüyorum.

Tam 6 yıl süren ilköğretim dönemi boyunca çocuklar İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, sanat, müzik ve spor konularında eğitim alıyorlar. Çocukların mutlaka en az bir müzik aleti çalma konusunda teşvik edilmesi; soğuk, yağmur ve çamur demeden her yaş grubunda çocuğun açık alanlarda spor yapması ve yine ilkokul yıllarında Fransızca dersleri ile yabancı dil konusuna ağırlık verilmesi, İngiliz eğitim sistemin öne çıkan diğer özellikleri arasında bulunuyor.

İngiliz sisteminde çocukların duygusal gelişimine de son derece önem veriliyor. Öyle ki çocukların akademik becerilerine göre gruplara ayrılması 6-7 yaşlarında başlıyor. Özellikle İngilizce ve Matematik derslerinde bu yola sıklıkla başvuruluyor. Çocuklar kendi kişisel becerilerine göre gruplandırıldığı ve benzer öğrenme hızına sahip diğer çocuklarla aynı grupta yer aldıkları için kendilerini daha iyi ve rahat hissedebiliyor, böylece küçük yaşta kendilerine olan güvenlerini geliştirme konusunda da çok önemli bir aşama kaydedebiliyor. Bu yaklaşım Profesör Carol Dweck’in yıllardır savunduğu ve üzeninde birçok kitap yazdığı Growth Mind set konsepti ile paralellik gösteriyor. Ailelerin başarının anahtarı olarak görülen bu yaklaşım ile ilgili kitapları mutlaka okumasını ve günlük hayatta bile bu metotları kullanarak çocuklarına destek olabileceklerini burada belirtmek isterim.

İngiltere’ye lise yıllarında okumaya gelen Türklerin, İngiltere eğitim sistemine geçişte en yoğun rağbet gösterdikleri dönemin 13 ve 16 yaş grubu olduğunu görüyoruz. Bu seçimin sebeplerini sorduğumuzda, aileler genelde İngiliz eğitim sisteminin köklü geçmişinin ve okulların sunduğu imkânların onları çok etkilediğini bizimle paylaşıyorlar.

İngiliz eğitim sisteminin yapısı ve okulların sunduğu olanaklar kadar İngiltere’nin Türkiye’ye olan yakınlığı, günde yaklaşık 6 farklı İstanbul-Londra uçak seferinin gerçekleştirilmesi, yabancı dil olarak İngilizcenin dünyada ve iş hayatında öneminin giderek artması da bu değişimin başlıca sebepleri arasında sayılabilir.

3- Türkiye uzun yıllardır eğitim/müfredat konularından muzdarip… Türkiye’nin bu konuda neler yapması lazım?
Bu konuda bizim dışardan gözlemlediğimiz ve gelişmesini arzuladığımız en önemli konulardan biri yabancı dile verilen önem. Daha öncede belirttiğimiz gibi dünyada en yaygın kullanılan ve internet ortamındaki en ağırlıklı dil olan İngilizceye verilen önemin artması ve İngilizce öğrenmeye ayrılan zamanın çoğalması öğrencilerimizin ufkunu genişletecek, onları araştırma ve öğrenme konularında daha güçlü kılacaktır. Yabancı dil dışında ayrıca daha çok araştırmaya dayalı bir öğrenme modelinin de çocuklarımıza ezber ve test çözme modelinden çok daha faydalı bilgiler katacağı inancındayız. Bu tip bir öğrenme modelinde, çocukların öğrendikleri faydalı bilgileri hatırlama ve hayat içinde kullanma becerileri gelişecek ve çocuklarımız birey olarak daha başarılı olabileceklerdir.

4- Türkiye’nin eğitim konusunda kendine örnek alabileceği bir ülke var mıdır?
Biz, daha önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı İngiliz eğitim sisteminin örnek alınabilecek bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyoruz. Çocuklara akademik eğitim kadar, kişisel becerilerini ve yeteneklerini ön plana çıkaran bir eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu eğitim modelinde yetişen çocukların üniversite seçimlerinde ve hatta meslek seçimlerinde daha sağlıklı kararlar verebileceklerine inanıyoruz.

5- Ülkedeki en büyük problem işsizlik ve üniversiteye gitme nedeni Türkiye’de genelde bu. Sizce ebeveynler nasıl bir yol izlemeli?
Bu sorunun cevabı, yine eğitim modeline dayanıyor. Eğitim sistemi, çocukların kişisel beceri ve yeteneklerini ne kadar erken keşfedip onları besleyen bir eğitim içeriği sunabilirse; çocukların gelişimi ve topluma faydalı olacak meslek seçimlerini yapabilme olanakları da bir o kadar mümkün olacaktır.

İçinde bulunduğumuz “Teknoloji ve Makina” çağında, birçok iş kolunun ve mesleğin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünürsek; eğitim sisteminin kişisel ve bireysel hayat becerileri üzerine kurulu olmasının önemini de daha iyi kavrayabiliriz. Özellikle, makinaların yerini dolduramayacağı ve insani yönleri yüksek işleri ve meslekleri ön planda tutarak gençlere bir yol çizmenin en doğru yaklaşım olacağı kaçınılmazdır.

6- Türkiye’de hemen herkes çocuklarını üniversiteye yollamak istiyor. Yurt dışında da durum böyle midir? Bunun üniversite kavramının niteliğini düşüreceğini düşünüyor musunuz?
Her ülkede üniversite mezunu olmak oldukça önemli bir kıstas günümüzde ama artık yalnızca üniversite mezunu olmak yeterli olmuyor ve yine üniversite eğitiminin başarısı, öğrencilerini gerçek hayata ne kadar hazırladığı ile doğru orantılı olarak ölçülüyor. Bu noktada, sizinle Forbes dergisindeki Bernard Marr’ın yazısından bazı alıntıları paylaşmak istiyorum.

Öğrenciler ile üniversite yıllarında iki tip bilgi paylaşımı gerçekleştirilir.

Hard Skill’lerden kasıt iş konusundaki profesyonel bilgilerinizdir. Mühendislik, muhasebe ya da satın alma konusunda bildiğiniz ve işi yürütmek için kullandığınız temel bilgiler Hard Skill’lerinizdir.
Tabi bunun yanında iletişim becerisi, takım çalışması, problem çözme gibi genel becerileri de işin içine katmalısınız. İşte bu becerilere de “Soft Skills” denir.

Bir öğrencinin Soft Skills konularındaki başarısı, bilgisi ve uygulama şekilleri, onu iş hayatında diğer adaylardan ayıracak başlıca özellikler arasında yer alır. Bu beceriler arasında şunları sayabiliriz;

  • İletişim
  • Karar alma
  • Kişisel motivasyon
  • Liderlik
  • Etik değerler
  • Gözlem ve adaptasyon
  • Vizyon ve hayal gücü
  • Takım çalışması
  • Yaratıcılık – problem çözme
  • Zaman yönetimi

7- Türkiye’nin diğer ülkeler karşısındaki durumu nedir?
Türkiye’de bireysel gelişim konusunda birçok imkânın olduğunu görebiliyoruz, bu çok sevindirici… Ancak, bu imkânların daha çok okulda yaygınlaştırılması ve daha büyük kitlelere ulaşabilir olması konusunda çalışmalara hız verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

8- Yurt dışında eğitimin durumu nedir?
Gördüğümüz kadarıyla bu konularda yurt dışında farkındalık daha yüksek. İngiltere’de, gerekli müfredat değişiklikleri sayesinde değişen dünyamızdaki ihtiyaçlar belirlenerek bunların yeni yetişen nesillere ulaşabilmesi için okullarla ciddi bir işbirliği yapılmaktadır. Eğitim sistemi içinde kişisel ve sosyal becerilerin gelişimine oldukça önem verilmektedir.

9- Ebeveynlere eğitim konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?
Ebeveynlere eğitim konusunda verebileceğimiz en önemli tavsiye, gelişen dünyadaki değişimleri online platformlardan takip etmeleridir. Başlıca tavsiyemiz, çok yakında Londonbyjada internet sitesinde Türkçe olarak yayınlayacağımız bu konularla ilgili yazıları okuyup, mümkünse sosyal beceri seminerlerine katılmaları ve müfredat içinde eksik olan konuları kendileri evde takviye ederek çocuklarımızı en iyi şekilde hayata hazırlamalarıdır. Yine aynı şekilde, İngilizce eğitim konusunda yaz dönemlerindeki Londonbyjada’nın önerdiği kısa dil programlarından veya Londonbyjada online platformu üzerinden verilen İngilizce eğitim servislerinden faydalanmalarıdır.

10- Türkiye’de eğitim ile ilgilenenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Stanford Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Carol Dweck’in belirttiği gibi, çocuklarımıza sürekli gelişebilecekleri ortamlar yaratabilmek; her şeyi okul müfredatından beklememek, ebeveynleri desteklemek ve dünyadaki eğitim konusundaki yenilikleri takip ederek Türkçe materyal yaratmak, bu bilgileri de mümkün olduğu kadar fazla kanaldan mümkün olduğu kadar geniş kitlelere ulaştırabilmek için çalışmak hepimizin sorumluluğu olmalı diye düşünüyorum.

Yaşam Makaleleri

Yaşam  |  16/06/2020

DÜNYA GAZETESİNDE LBJ

1- Şirketin en bilinen danışmanlık hizmeti kime/kimlere olmuştur?Londonbyjada ekibi olarak en fazla danışmanlık verdiğimiz konuların başında Londra’da emlak yatırımları ve okul seçimleri olduğunu söyleyebiliriz. Her ailenin ihtiyaçları birbirinden elbette çok farklı olabiliyor. Genelde iki farklı tip aile ile çalışıyoruz. Bazı ailelerimiz çocuklarıyla beraber Londra’ya taşınma kararı alıyor ve biz bu süreç içinde her konuda kendilerine […]

Yaşam  |  15/04/2020

Londra Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Londra’ya seyahat etmeden önce, Londra hakkında mutlaka bilmeniz gereken bazı önemli detaylar vardır. Konuşulan dil, yenilen yemekler, gezilecek yerler, hava durumu, hangi vizeyi almanız gerektiği gibi Londra hakkında merak ettiğiniz her şey için bu yazımız sizlere yardımcı olacaktır. İlk olarak, yabancı dil açısından Londra’nın çok uluslu ve kozmopolit yapısı sayesinde İngilizce harici 300 kadar dilin bu şehirde konuşulduğunu bilmekte fayda […]

Yaşam  |  15/04/2020

Londra’ya Yerleşmek İsteyenler İçin İpuçları

Yüzlerce yıldır dünyanın çekim merkezleri arasında yer alan ve Avrupa’nın finans merkezi durumda olan Londra, farklı kültürlerin bir arada barış içerisinde yaşadığı ve buna bağlı olarak herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği bir şehirdir. Türkiye’den Londra’ya yerleşmeyi düşünen ama bunu nasıl yapabileceği konusunda net bir bilgisi olmayan kişiler için LondonbyJada olarak bazı ipuçlarını derledik ve bu […]

Londra'da Yaşam için yanınızdayız...

Londra'da Yaşam ile ilgili tüm sorularınız ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletisime geçmenizi rica ediyoruz.